Thursday, July 20, 2006


e se todo é unha boca
e se todo?

Wednesday, November 16, 2005


boca a boca
éboca eboca

I. e se teño sexo porque non é bo ter sexo se teño sexo?

II. e todo 1 é1e eboca éboca

Tuesday, November 15, 2005

evoca éboca
ou si é?
I.e se me deteño e dou un salto e non me deteño e salto?.facer o amor por detrás é desfacer?
II.o correcto é unha condición do obxeto ou o correcto é maderable?
III.estas putas palabras que nos liberaron da selva estas putas palavras que nos meteron na selba ou si é?